Fundusze europejskie Lubelskie 2017

Zapytanie ofertowe Nr SLC8/2017/B+R
Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do programowania sterowników PLC
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz Zapytanie ofertowe SLC8-2017-B+R

Pobierz Formularz oferty                                                                   ZAKOŃCZONA
Pobierz Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe Nr SLC2/2017/B+R
Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz Zapytanie ofertowe SLC2-2017-B+R

Pobierz Formularz oferty                                                                  ZAKOŃCZONA
Pobierz Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe Nr SLC9/2017/B+R
Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do programowania paneli dotykowych HMI
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz Zapytanie ofertowe SLC9-2017-B+R

Pobierz Formularz oferty                                                                   ZAKOŃCZONA
Pobierz Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe Nr SLC10/2017/B+R
Na dostawę spawarki MIG, TIG oraz stołu spawalniczego
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz Zapytanie ofertowe SLC10-2017-B+R

Pobierz Formularz oferty                                                                   ZAKOŃCZONA
Pobierz Oświadczenie o braku powiązań